OKINAWA
INFORMATION
DISTRIBUTION
HUB

การประชาสัมพันธ์-เชิญชวนนักท่องเที่ยว

เป็นฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดโอกินะวะที่เพียบพร้อมไปด้วยเอกสารแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดโอกินะวะ และเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดโอกินะวะ
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา, MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/Event) เป็นต้น อย่างครบครัน ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสามารถสอบถามได้โดยสะดวก

-ด้านการกีฬา

การขยายเส้นทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และภูมิประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดโอกินะวะมีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ นอกจากจะแนะนำร้านค้าที่สามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดโอกินะวะ และเผยแพร่ข้อมูลการออกร้านต่าง ๆ แล้ว สำนักงานของเรายังแนะนำ ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และขยายเส้นทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโอกินะวะด้วย
※ทั้งสำนักงานประจำนครโอซากาและศูนย์ข้อมูลประจำเมืองนาโงยะไม่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสำนักงาน

การเชิญชวนบริษัทเข้ามาลงทุน

จังหวัดโอกินะวะมีสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจที่เป็นแรงผลักดันการเจริญเติบโตของบริษัทที่มาลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียงแห่งเดียวในประเทศ (มีระบบสิทธิพิเศษด้านภาษีนิติบุคคลและอื่น ๆ), อุดมไปด้วยแรงงานอายุน้อย, การจัดเตรียมออฟฟิศและโรงงานให้เช่าที่สะอาดและสะดวกเพื่อสนับสนุนบริษัท และสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่ดี เป็นต้น
อีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่ได้เปรียบในการขยายธุรกิจไปสู่เอเชีย สามารถเข้าถึงเมืองหลักของเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า 2 พันล้านคนได้ภายในเวลา 4 ชั่วโมงด้วยเส้นทางทางอากาศ

สำนักงานจังหวัดโอกินะวะประจำนครโอซากาให้การช่วยหลือบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในโอกินะวะอย่างเต็มกำลังในด้าน “บุคลากร” “ฐานการดำเนินการ” “เงินลงทุน” เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการขยายกิจการ
นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในรูปแบบใหม่ อาทิ “แซตเทิลไลต์ออฟฟิศ” “เวิร์คเคชัน” ที่กำลังถูกจับตามองในขณะนี้
ขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามสะดวก

[ตัวอย่างของการให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน]
บุคลากร : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการว่าจ้าง, ช่วยเหลือด้านการไปเยือนโรงเรียน-ฮัลโหลเวิร์ค เป็นต้น
โลจิสติกส์ : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งทางทะเล-ทางอากาศ ช่วยเหลือการใช้ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศนานาชาติ
อสังหาริมทรัพย์ : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับออฟฟิศให้เช่า, โรงงานให้เช่า, สถานที่ดำเนินกิจการ รวมไปถึงช่วยเหลือด้านการไปสำรวจสถานที่
เงินสนับสนุน : ช่วยเหลือด้านเงินสนับสนุน อาทิ การลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์, การว่าจ้าง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
เขตพิเศษ : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละประเภทในจังหวัดโอกินะวะ (อาทิ มาตรการสิทธิพิเศษด้านภาษีนิติบุคคล เป็นต้น)
อื่น ๆ : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ตั้งต้นทำกิจการ, การทดสอบสาธิต, เวิร์คเคชัน เป็นต้น

ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติของโอกินะวะ

จังหวัดโอกินะวะตั้งเป้าหมายที่จะ “สร้างฐานโลจิสติกส์นานาชาติ” ให้เป็นเสาหลักที่สามของอุตสาหกรรมแกนนำใหม่ตามยุคสมัย รองจาก “อุตสาหกรรมรีสอร์ตการท่องเที่ยว” “อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล” โดยมีภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันดำเนินการ การสร้างฐานโลจิสติกส์นานาชาติมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น “สะพานเชื่อมหมื่นประเทศแห่งศตวรรษที่ 21 (สะพานเชื่อมสู่โลก)” ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดโอกินะวะเท่านั้น แต่ยังช่วยการเสริมสร้างความเจริญให้แก่ประเทศญี่ปุ่นและทวีปเอเชียอีกด้วย

OUTLINE

-เขตพื้นที่ที่ดูแล ภูมิภาคคิงกินครโอซากา, นครเกียวโต, จังหวัดเฮียวโกะ, จังหวัดชิงะ, จังหวัดนารา, จังหวัดวากายามะ
ภูมิภาคจูโกคุจังหวัดทตโตริ, จังหวัดโอกายามะ, จังหวัดชิมาเนะ, จังหวัดฮิโรชิมะ, จังหวัดยามากุจิ
ภูมิภาคชิโกกุจังหวัดคางาวะ, จังหวัดโทคุชิมะ, จังหวัดโคจิ, จังหวัดเอฮิเมะ
ภูมิภาคคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดซากะ, จังหวัดนางาซากิ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดเบปปุ, จังหวัดมิยาซากิ, จังหวัดคาโงชิมะ
ที่อยู่ 〒530-0001 Osaka City, Kita Ward, Umeda 1-1-3-2100 (Osaka Station 3 Building 21F)
โทรศัพท์ +81-(0)6-6344-6828
เวลาทำการ 9:00~17:45
วันหยุด เสาร์, อาทิตย์, วันนักขัตฤกษ์, วันรำลึกผู้เสียชีวิตในการสู้รบที่โอกินะวะ(23 มิ.ย.), วันหยุดสิ้นปี-ปีใหม่ (29 ธ..ค.~3 ม.ค.)

relations

  • CONTACT

  • DOCUMENTS